Home / Articles Posted by Левицька Мар'яна

All posts by Левицька Мар'яна

Дослідження твору мистецтва: опис – аналіз – інтерпретація

Львівську мистецтвознавчу школу кін. ХІХ- ХХ ст. можна назвати справді визначальною для розвитку цієї дисципліни в загальноукраїнському контексті. Варто згадати постаті початку ХХ ст.: І. Свєнціцького, М. Голубця, В. Залозецького, їх послідовників — В. Свєнціцьку, П. Жолтовського, В. Овсійчука, не можна оминути й представників польського середовища М. Гембаровича, Т. Маньковського. Леонардо да Вінчі “Таємна вечеря”…

Мечислав Гембарович (1893 -1984) і львівська мистецтвознавча школа

Користаючи із праць попередників, не завжди повною мірою оцінюємо їх науковий доробок, а надто — не до кінця усвідомлюємо їх місце в ширшому науковому контексті. Досить непомітно для мистецтвознавчого загалу Львова 2013-2014 р. минуло кілька важливих дат1: 120 років від заснування кафедри історії мистецтва у Львівському університеті (1893 р.) та 120-та річниця від дня народження відомого львівського мистецтвознавця польського походження Мечислава Гембаровича2.

Макс Дворжак: маловідомі сторінки мистецтвознавчої діяльності

Костел єзуїтів, поч. ХХ ст. Ім’я Макса Дворжака (1874-1921)  стоїть у ряду визначних мистецтвознавців, представників  Віденської школи кін. ХІХ- пер. пол. ХХ ст.1 Зокрема, Дворжак суттєво розширив методологію мистецтвознавчих досліджень та вплинув на формування теорії й практики пам’яткоохоронної діяльності. Про вченого існує чимала довідкова література, не бракує й критичних оцінок його мистецтвознавчого доробку. Однак, стосунок...