Home / Огляди / Царські врата українських іконостасів. Альбом

Царські врата українських іконостасів. Альбом

scan0001

Царські врата українських іконостасів. Альбом. (Упорядник Юрій Юркевич.) — Київ-Львів, 2013: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ. — 385 с.

В березні 2013 року Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ презентував черговий альбом з серії “Українське народне мистецтво” під назвою “Царські врата українських іконостасів” автор-упорядник  Юрій Юркевич.

Видання присвячене пам’яті видатного дослідника українського сакрального мистецтва Михайла Драґана, який одним із перших приступив до вивчення церковної різьби. Його багатолітня дослідницька робота у цій царині завершилася фундаментальною монографією “Українська декоративна різьба ХVІ — ХVІІІ століть” (1970 р.)

scan0002

Царські врата є самостійним мистецьким об’єктом та займають особливе місце в конструкції іконостаса. Їх мистецькі, іконографічні та стильові ознаки неодноразово привертали увагу дослідників, проте й досі ці твори не були належно зафіксовані.

Мета цього видання — ввести в науковий обіг зразки високого мистецького рівня, які перебувають в музеях, діючих церквах та приватних збірках. Найбільшою колекцією царських врат володіє Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького, в альбомі подано 93 з них (це становить 40% від усього ілюстративного матеріалу). Крім того до видання увійшли предмети з двадцяти українських та чотирьох польських музеїв. Всього опубліковано понад 270 одиниць.

scan0003

Представлені зразки ілюструють особливості іконостасної різьби більшості історико-етнографічних реґіонів: Бойківщини, Гуцульщини, Покуття, Поділля, Волині, Середньої Наддніпрянщини, Чернігово-Сіверщини та Слобожанщини. Значна кількість пам’яток походить з українських етнічних земель, які сьогодні поза її межами — з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Східної Словаччини. Оскільки кількість збережених творів, які презентують Центральну та Східну Україну, істотно менша у порівнянні із західними реґіонами, до видання залучено багато архівних світлин Г. Павлуцького, Д. Щербаківського, С. Таранущенка, Г. Логвина та ін.

Альбом супроводжують статті: “Іконописні царські врата” (Марія Гелитович) та “Різьблені царські врата ХVІІ — ХХ століть” (Надії Олейнюк).

Якісним репродукціям та модерному макету завдячуємо Андрію Кісю. Високий поліграфічний рівень забезпечила київська друкарня “Майстер книг”.

Юрій Юркевич